DOBRO DOŠLI NA CRNOGORSKI FESTIVAL PLESA i MUZIKE
TIVAT & HERCEG NOVI & KOTOR
HERCEG NOVI,      1. maj do 9. maj 2019
,    
I                    
  
| engleski | црногорски/српски | italijanski | ruski | francuski |

PRAVILA

  • Svaka škola ili plesna grupa će se takmičiti u kategoriji kojoj pripada njena vrsta plesa.
  • Medalje će se dodjeljivati za prva tri mjesta u svakoj plesnoj kategoriji.
  • Medalje će se dodijeliti i za ukupno tri najbolja nastupa.
  • Žiri će dodijeliti medalje i za tri najbolje koreografije.
  • Ocjenjivaće se i kostimografija. Tri grupe za koje žiri procijeni da imaju najbolje kostime, dobiće nagrade.
  • Vrijeme nastupa za svaku školu ili grupu mora biti izemđu 5 i 20 minuta. U slučaju da vam je potrebno više od 20 minuta za nastup, to mora prethodno biti odobreno od strane organizatora.
  • Sve škole ili grupe će od organizatora dobtiti festivalske programe u kojima će biti termini za probe i nastupe, za svaku šklolu pojedinačno. Sve škole i grupe moraju se striktno pridržavati vremenima (terminima) iz festivalskog programa. Vrijeme za generalnu probu za svaku školu ili grupu je oko 30 minuta.
  • Specijalni scenski (svjetlosni ili zvučni) efekti, moraju biti prethodno isprobani sa scenskim tehničarem i odobreni od strane organizatora. Postoji mogućnost da neki scenski efekti ne mogu biti odobreni.
  • Žiri ima završnu riječ i njihove odluke se ne mogu mijenjati. Svaki pokušaj kontaktiranja članova žirija ili pokušaj promjene njihove odluke biće kažnjen isključenjem sa festivala.

Najvažnije pravilo je:

  • Lijepo je osvojiti nagradu ali je najvažnije upoznati nove prijatelje i dobro se zabaviti!!!


| Naslovna | Program festivala | O Crnoj Gori | O gradu Kotoru | Prijavi se | Galerije | Pravila | Partneri | Kontaktirajte nas |
Autorska prava 2004 © Montenegro Dance Festival
| MNDF 2007 |